S.S.L.: Christmas 1920

Data powsta­nia: najpewniej grudzień 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz z życzeniami świątecznymi dla przebywającej w szpitalu matki Lovecrafta.