Sonnet on Myself

Napisany pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: kwiecień 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft parodiuje sonet niejakiego Paula Shivella o sobie samym, jak zwykle deprecjonując swoją osobę na tle ogromu wszechświata. Utwór zawarty w jednym z listów do kręgu korespondencyjnego Kleicomolo. Autor przyznaje tam, że to jego pierwszy sonet.