Sunset

Data powsta­nia: grudzień (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1917, „Tryout”, wol. 4, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Zachód słońca:

Uwagi: Zachód słońca przynosi wytchnienie przyrodzie, ale i „wspomnienie miłości” (Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 359). Utwór zainspirowany Elegią napisaną na wiejskim cmentarzu Thomasa Graya.

Sunset po angielsku