The Absent Leader

Data powsta­nia: 12 października 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: In Memoriam: Hazel Pratt Adams, wyd. anon. (Brooklyn, Nowy Jork?, Klub Niebieskiego Ołówka?)

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz pożegnalny dla zmarłej założycielki nowojorskiego Klubu Niebieskiego Ołówka, Hazel Pratt Adams. Na spotkania tego klubu Lovecraft uczęszczał w latach 1924-1926.