The Decline and Fall of a Man of the World

Data powsta­nia: nieznana, choć pismo ręczne wskazuje na okolice 1919 r.

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: O prohibicji i wstrzemięźliwości alkoholowej. Pokazuje upadek człowieka przywiązanego do mocnych trunków.