The Nightmare Lake

Data powsta­nia: grudzień (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1919, „Vagrant”, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Jezioro z nocnych koszmarów:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Jako Jezioro z koszmaru:

Uwagi: Wierszowana opowieść o tajemniczym jeziorze w krainie Zan, w którym zatopione zostały koszmary przechodzące ludzkie pojęcie.

The Nightmare Lake po angielsku