The Peace Advocate

Data powsta­nia: maj (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór antypacifistyczny, tym razem napisany z poczuciem wyższości, że USA przyłączyło się do działań zbrojnych I wojny światowej w kwietniu 1917 roku, czego wielu pacyfistów nie chciało.

The Peace Advocate po angielsku