The Voice

Data powsta­nia: sierpień (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Linnet”, sierpień 1920

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz tęsknoty autora za cudownością greckich bóstw i istot. W wierszu tęsknota ta płynie ze wzgórz wraz z głosem bożka Pana.