The Volunteer

Opublikowany pod pseudonimem: Ames Dorrance Rowley

Data powsta­nia: koniec stycznia (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1 lutego 1918, „Providence Evening News”, wol. 52, nr 45

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Odpowiedź na zamieszczony w „National Enquirer” utwór sierżanta Hayesa P. Millera pt. Only a Volunteer, gdzie „Miller gorzko ubolewa nad tym, że traktuje się go jako ochotnika dużo gorzej niż poborowych” (H.P. Lovecraft. Biografia, s. 299), na co Lovecraft odpowiada, że ochotnik to prawdziwy patriota i takim go będą widzieć ludzie.

Najczęściej przedrukowywany za życia Lovecrafta wiersz jego autorstwa.