To Arthur Goodenough, Esq.

Data powsta­nia: 20 sierpinia 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Arthur Goodenough był poetą, członkiem Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej. Pewnego razu napisał wiersz pt. Lovecraft – An Appreciation, który tak bardzo wychwalał twórczość HPL-a, że adresat uznał go za satyrę na niego. Dopiero przyjaciel Lovecrafta, W. Paul Cook, wyjaśnił mu, że to nie żart. To Arthur Goodenough, Esq. jest podziękowaniem za wielką szczodrość Goodenougha.