To Col. Linkaby Didd

Data powsta­nia: 1 listopada 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft tak wypowiadał się o bohaterze wiersza: „pułk. Linkaby Didd to zmyślona postać pojawiająca się częstokroć w miejscowym dzienniku [„Providence Journal”]. Podobnie jak sir Roger de Coverly, jest osobliwym wieśniakiem z Nooseneck Hill w miasteczku Exeter, czyli z najbardziej odosobnionego i odległego z miejsc w Rhode Island, jakie można sobie wyobrazić. Pułk. Didd  w publicznych dysputach zawsze staje po niewłaściwej stronie, używając obrazowych i świadczących o niepiśmienności argumentów, z dodatkiem zabawnych gaf i malapropizmów” (list do Rheinharta Kleinera, 25 listopada 1918).