To Edward John Moreton Drax Plunkett

Pełny tytuł: To Edward John Moreton Drax Plunkett, Eighteenth Baron Dunsany

Data powsta­nia: październik lub listopad 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Do Edwarda Johna Moretona Draxa Plunketta, osiemnastego barona Dunsany:

Uwagi:

Hołd dla irlandzkiego fantasty, lorda Dunsany, którego prace Lovecraft poznał w drugiej połowie 1919 roku i od razu pokochał. Co ciekawe, egzemplarz „Tryout” z tym utworem trafił do Dunsany’ego. Irlandczyk stwierdził, że wiersz jest „wspaniały” i  dodał: „wyrażam największą wdzięczność autorowi tego liryku za jego serdeczny i hojny entuzjazm, skrystalizowany w poezji” (cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 368).

To Edward John Moreton Drax Plunkett, Eighteenth Baron Dunsany po angielsku