To Endymion

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: kwiecień (?) 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1923, „Tryout”, wol. 8, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz upamiętniający wejście w dorosłość (ukończenie 21. roku życia) Franka Belknapa Longa. Tak naprawdę Long urodził się w 1901 i Lovecraft przez swe błędne mniemanie spóźnił się o rok.