To General Villa

Data powsta­nia: lato 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad-grudzień 1914, „Blarney Stone”, wol. 2, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Wiersza o rewolucji meksykańskiej lat 1910-1917, a w szczególności o jednym z jej symboli: chłopskim generale, Pancho Villi.