To Jonathan E. Hoag, Esq. (1927)

Data powsta­nia: luty (?) 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1927, „National Amateur”, wol. 49, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Ostatni z wierszy urodzinowych dla Jonathana E. Hoaga (patrz: To Jonathan E. Hoag, Esq.). Sędziwy poeta zmarł 18 października 1927 roku.