To Mistress Sophia Simple, Queen of the Cinema

Opublikowane pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: sierpień 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1919, „United Amateur”, wol. 19, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Odpowiedź na wiersz Rheinharta Kleinera To a Movie Star. Jest satyrą na śliczne, ale niegrzeszące inteligencją gwiazdki filmowe.