To Mr. Kleiner, on Receiving...

Pełny tytuł: To Mr. Kleiner, on Receiving from Him the Poetical Works of Addison, Gay and Somerville

Data powsta­nia: 10 kwietnia 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz na okazję otrzymania w prezencie od Rheinharta Kleinera antologii Josepha Addisona (1672-1719), Johna Gaya (1685-1732) oraz Williama Somerville’a (1675-1742).