To Mr. Munroe

Pełny tytuł: To Mr. Munroe, on His Instructive and Entertaining Account of Switzerland

Inny tytuł: To My Old Friend Chester Pierce Munroe, on His Instructive and Entertaining Geographical Treatise on Switzerland

Data powsta­nia: 1 stycznia 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1979, „Fossil”, nr 227

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Opis uroków Szwajcarii, które przed Lovecraftem odsłonił Chester Pierce Munroe, jeden z przyjaciół autora z czasów młodzieńczych.