To Samuel Loveman, Esq.

Pełny tytuł: To Samuel Loveman, Esq., upon Adorning His Room for His Birthday

Napisano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: ok. 14 stycznia 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz na trzydzieste ósme urodziny Samuela Lovemana (14 stycznia), któremu Lovecraft z przyjaciółmi kupili rozmaite prezenty (w tym regał na książki) i udekorowali nimi mieszkanie solenizanta podczas jego nieobecności.