To Saml: Loveman, Gent.

Data powsta­nia: lato (?) 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz skierowany do Samuela Lovemana, który latem 1922 roku objął stanowisko przewodniczącego Biura Krytyki Narodowego Towarzystwa Prasy Amatorskiej.