To the A.H.S.P.C., on Receipt of the Christmas Pippin

Data powsta­nia: grudzień (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz na temat bożonarodzeniowego numeru pisma „Pippin”, wydawanego przez Klub Prasowy Appleton High School.