To the A.H.S.P.C., on Receipt of the May Pippin

Data powsta­nia: maj (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Tematem wiersza jest majowy numer czasopisma Klubu Prasowego Appleton High School, którego redaktorem był młody przyjaciel Lovecrafta, Alfred Galpin.