To the Members of the Pin-Feathers

Pełny tytuł: To the Members of the Pin-Feathers on the Merits of Their Organisation, and of Their New Publication, „The Pinfeather”

Data powsta­nia: jesień 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1914, „Pinfeather”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Wiersz pochwalny dla kobiecej grupy „Pin-Feathers” (przybliżone tłumaczenie: 'ledwie opierzone’), działającej wewnątrz Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej.