To the Nurses of the Red Cross

Napisany pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz sławiący czyny pielęgniarek i pielęgniarzy Czerwonego Krzyża w I wojnie światowej.