To the Recipient of This Volume

Data powsta­nia: 7 grudnia 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1988, To the Recipient of This Volume

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Dedykacja poetycka z niezidentyfikowanej książki, adresowana do Iry A. Cole’a.