To The Scribblers

Data powsta­nia: lipiec (?) 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Podniosły wiersz skierowany do klubu dziennikarzy-amatorów, The Scribblers (Gryzmoły), wychwalający ich cele i działania.