To Two Epgephi

Napisano pod pseudonimem: Epgephos

Data powsta­nia: lipiec (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Serdeczny wierszyk do dwóch przyjaciół Lovecrafta, W. Paula Cooka oraz George’a Juliana Houtaina.