Verses Designed to Be Sent by a Friend

Pełny tytuł: Verses Designed to Be Sent by a Friend of the Author to His Brother-in-Law on New Year’s Day

Data powsta­nia: nieznana, może nawet 1905 rok

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Życzenia noworoczne dla szwagra Chestera Pierce’a lub Harolda Batemana Munroe’ów, przyjaciół z dzieciństwa Lovecrafta.

SKAN RĘKOPISU