Tytuł: Letters to C. L. Moore and Others

Wydaw­nic­two: Hip­po­cam­pus Press

Redagowali: S.T. Joshi i David E. Schultz

Miej­sce i data wyda­nia: Nowy Jork, wiosna 2017

Spis tre­ści:

 • Introduction [16 stron]
 • Letters [342 strony]
  • H. P. Lovecraft and C. L. Moore
  • To Henry Kuttner
  • To Fritz and Jonquil Leiber
  • To Harry O. Fischer
  • To Frederic Jay Pabody
 • Appendix [11 stron]
  • Verse by C. L. Moore
  • Henry Kuttner
   • For H. P. Lovecraft
  • Fritz Leiber
   • My Correspondence with Lovecraft
 • Glossary of Frequently Mentioned Names [4 stron]
 • Bibliography [17 stron]
 • Index [13 stron]

Ilość stron: 414

Ilu­stra­cja na okładce: Bar­bara Briggs Sil­bert (projekt)

Uwagi: Pełen zestaw istniejących listów wymienionych między Lovecraftem a C.L. Moore. Oprócz tego listy HPL-a do Henry’ego Kuttnera, Fritza i Jonquil Leiberów, a także dwóch młodych twórców, Harry’ego O. Fischera i Frederica Jaya Pabody’ego. Okładka miękka.