Tytuł: Supernatural Horror in Literature

Wydawnictwo: Ben Abramson

Miejsce i data wydania: Nowy Jork 1945

Spis treści:

Wznowienia:

  1. wydanie poprawione, 1945
  2. Dover – Nowy Jork 1973 [wstęp Augusta Derletha zastąpiony przez Introduction to the Dover Edition E.F. Bleilera]
  3. Dead Letter Press – New Kent, Virginia 2005

Ilustracja na okładce:

  • Theodore Menten (1973)

Inne okładki:

Supernatural Horror in Literature 1973