Letter to the N.A.P.A. (1936)

Data powsta­nia: 22 czerwca 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1936, „Lest We Forget”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor kieruje słowa do zgromadzenia NTPA, które miało się zebrać w lipcu 1936 roku celem wyboru nowego prezesa. Popiera w nim kandydaturę Hymana Bradofsky’ego, którego niektórzy członkowie stowarzyszenia niesłusznie atakowali podczas poprzedniego sezonu (patrz: Some Current Motives and Practices).