Little Journeys to the Homes of Prominent Amateurs: V. Eleanor J. Barnhart

Opublikowano pod pseudonimem: El Imparcial

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „United Amateur”, wol. 16, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Drugi utwór Lovecrafta z serii (pierwszy poświęcony jest Andrewowi Francisowi Lockhartowi), a piąty w ogóle. Barnhart była „naukowcem, filozofem, poetką, eseistką oraz pisarką”.