Some Current Amateur Verse

Data powsta­nia: 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1935, „National Amateur”, wol. 58, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Ostatni oficjalny raport na temat najnowszych wierszy członków NTPA (powstał jeszcze [Literary Review], ale on ukazał się w piśmie Hymana Bradofsky’ego „Californian”, a nie oficjalnym organie NTPA, „National Amateur”).