Supernatural Horror in Literature (streszczenie)

Data powstania: 1936

Data i miejsce pierwszej publikacji: 1974, Super­na­tu­ral Hor­ror in Lite­ra­ture: As Revi­sed in 1936

Angielskie i amerykańskie wydania książkowe:

Polskie wydania: brak

Uwagi: Streszczenie pierwszych ośmiu rozdziałów Nadprzyrodzonej grozy w literaturze, napisane dla Willisa Conovera. Conover, pojąwszy, że pełna wersja eseju nie ukaże się w całości w rozwiązanym „Fantasy Fan”, rozważał ponowne wydanie Nadprzyrodzonej… w swoim czasopiśmie – „Science-Fantasy Correspondent”. Z planów nic nie wyszło.