The Vivisector (wiosna 1923)

Ustalono, że utwór nie jest autorstwa Lovecrafta.

Opublikowano pod pseudonimem: Zoilus

Data powsta­nia: 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wiosna 1923, „Wolverine”, nr 14

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: The Vivisector (marzec 1921).

Chociaż przez lata podpisaną pseudonimem ostatnią część kolumny The Vivisector, która w tonie pochwalnym omawia poezję Rheinharta Kleinera, uznawano za pracę Lovecrafta, w odkrytym niedługo przed 2011 rokiem liście do Jamesa Mortona z 17 maja 1923 rzekomy autor wypiera się autorstwa, samemu zastanawiając się, kto mógł z takim uwielbieniem napisać o poezji jego kolegi. W końcu do autorstwa przyznaje się adresat, James F. Morton.