Ibid

Data powsta­nia: 1927 lub 1928 rok

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1938, „The O-Wash-Ta-Nong”, wol. 3, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Ibid:

Uwagi:

Humorystyczna historia fikcyjnego uczonego z IV wieku, Ibida, oraz jego czaszki. Inspiracją dla opowiadania było błędne mniemanie uczniów Maurice’a W. Moego, że ibid. (czyli odsyłacz do wcześniej cytowanego dzieła) to nazwisko autora. Utwór przy okazji jest satyrą na akademicką uczoność i drobiazgowość prac naukowych.

Ibid to trzecia obok Reminiscencyi Doktora Samuela Johnsona oraz Słodkiej Ermengarde opowieść humorystyczna Lovecrafta. Autor nie czynił starań, by opublikować utwór.