The Battle That Ended the Century

Współautor: Robert H. Barlow

Data powsta­nia: czerwiec 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: The Bat­tle That Ended the Cen­tury, 1934

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Starcie, które zwieńczyło stulecie:

Uwagi:

Relacja z fikcyjnego pojedynku, jaki odbył się w Sylwestra 2000 roku pomiędzy Bobem Dwa Działa a Dzikim Wilkiem z West Shokan. Pełen absurdalnych zdarzeń i dziwacznych opisów, utwór przedstawia około trzydzieści barwnych postaci, z których każda jest odbiciem jednej z osób z otoczenia HPL-a, pod wymownym pseudonimem.

Starcie, które zwieńczyło stulecie Lovecraft napisał wspólnie z Barlowem w czasie pobytu u niego na Florydzie. Miał to być żart literacki rozprowadzany anonimowo wśród osób występujących w utworze i nie tylko. Aby nie odkryto tożsamości autorów, wysłali 50 egzemplarzy broszurki do Waszyngtonu, zapewne do Elizabeth Toldridge, a stamtąd prace miały trafić do odpowiednich adresatów. HPL i Barlow publicznie wypierali się autorstwa, udając zaskoczonych i rozbawionych tekstem, jakby widzieli go po raz pierwszy.