The Diary of Alonzo Typer

Współautor: William Lumley

Data powsta­nia: październik 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1938, „Weird Tales”, wol. 31, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Dziennik Alonzo Typera:

Uwagi:

Badacz tajemnic odwiedza nawiedzony dom w stanie Nowy Jork. Zamieszkują go piekielne siły, sprowadzone przez mieszkającą tam niegdyś holenderską rodzinę.

S.T. Joshi nazywa pierwowzór opowiadania „beznadziejnym i aliterackim” (H.P. Lovecraft. Biografia, s. 1006), na dodatek pełnym niezamierzonego komizmu (można przeczytać go w H.P. Lovecraft’s Collected Fiction: A Variorum Edition. Revisions and Collaborations). Lovecraft praktycznie napisał opowiadanie od nowa, starając się – być może niepotrzebnie – zachować jak najwięcej pierwotnych pomysłów oraz zdań.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

Na domiar złego HPL musiał sam zająć się przepisaniem utworu na maszynie (czego nie znosił), gdyż tylko on potrafił rozeznać się w pomazanym niemiłosiernie rękopisie. Lumleyowi (nie ma nic wspólnego ze znanym dziś autorem Brianem Lumleyem) udało się sprzedać tekst w „Weird Tales” za 70 dolarów. Lovecraft odmówił przyjęcia części zapłaty.

Patrz również: