The Evil Clergyman

Data powsta­nia: przed październikiem 1933

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1939, „Weird Tales”, wol. 33, nr 4 (jako The Wicked Clergyman)

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Sen [przekłady Franciszka Welczara (pseudonim Wandy Błońskiej-Wolfarth)]:

Jako Zły duchowny:

  • Dagon [przeł. Robert Lipski] – 1994
  • Marek Skier­kow­ski, pod red. Nie­sa­mo­wite opo­wie­ści, Wydaw­nic­two Fox, Wro­cław 2003, s. 191-197 [przeł. Robert Lipski]
  • Droga do sza­leń­stwa [przeł. Robert P. Lipski] – 2004
  • Zły duchowny. Opo­wie­ści nie­sa­mo­wite, Wydaw­nic­two Armo­ryka, San­do­mierz 2008, s. 42-47 [przeł. Miro­sław Kropidłowski]
  • Bestia w jaskini i inne opowiadania [przeł. Robert P. Lipski] – 2017

Jako Diabelski duchowny:

Uwagi:

Lovecraft pisze o nowelce w liście do Clarka Ashtona Smitha z 22 października 1933: „Kilka miesięcy temu przyśnił mi się sen o złym duchownym na poddaszu zapełnionym zakazanymi księgami” (cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 915). Zły duchowny został wyodrębniony z listu do Bernarda Austina Dwyera. Ten ostatni skopiował fragment korespondencji i nazwał go The Wicked Clergyman. Tytuł na The Evil Clergyman zmienił przed publikacją tekstu w zbiorze Bey­ond the Wall of Sleep August Derleth, który też bezpodstawnie określił datę jego powstania na 1937 rok (co powielały przez wiele lat niektóre bibliografie).

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania