The Man of Stone

Współautorka: Hazel Heald

Data powsta­nia: najpóźniej latem 1932

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1932, „Wonder Stories”, wol. 4, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Człowiek z kamienia:

Uwagi:

„Szalony Dan” znajduje w Księdze Eibona przepis na środek do zamiany żywych w kamień. Chce ją wykorzystać przeciw wrogom, lecz zapomina, że także może stać się ofiarą.

„Wonder Stories” z pierwodrukiem opowiadania

Chociaż Hazel Heald w jednym z listów do Augusta Derletha twierdzi, że Lovecraft kazał jej samej poprawiać całe akapity według jego sugestii, to prawie pewne jest, że wszystkie jej opowieści napisał niemal w całości samemu – na podstawie zarysów fabularnych przedstawionych przez klientkę. Ten utwór jest jednym z bardziej schematycznych tekstów Lovecrafta.

Patrz również: