Ad Scribam

Data powsta­nia: najpewniej luty 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla Jonathana E. Hoaga (patrz: To Jonathan E. Hoag, Esq.). „Scriba” (łac. 'skryba, pisarz’) był przydomkiem Hoaga.