Damon and Lycë

Napisano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: 13 grudnia 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Ostatni wiersz o przygodach miłosnych Alfreda Galpina (patrz: A Pastoral Tragedy of Appleton, Wisconsin).

SKAN RĘKOPISU