Gryphus in Asinum Mutatus

Data powsta­nia: 1914 (?)

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Nieco rozbudowana satyra na uwodzicielstwo i artykuł na jego temat autorstwa W. E. Griffina, o którym była mowa w On a Modern Lothario.