Lines upon the Magnates of the Pulp

Data powsta­nia: listopad 1929

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz, który jak żaden inny dokumentuje wrogość Lovecrafta wobec pulpowego pisarstwa. Zainspirowany Armitage’em Trailem, pisarzem kryminałów i opowieści detektywistycznych (najbardziej znany z Człowieka z blizną, którego zekranizowł de Palma). O Trailu i jego komercyjnym nastawieniu opowiedział Lovecraftowi Frank Belknap Long. Alternatywny tytuł: On the Achievements of a Popular Writer.