Metrical Example

Data powsta­nia: 27 lutego 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór mający na celu ilustrację krótkich i długich sylab we właściwym wykorzystaniu rymów głębokich (sięgających trzech sylab, np. cheerily-drearily). Tekst pochodzi z listu do Elizabeth Toldridge z 27 lutego 1935 r.