Myrrha and Strephon

Opublikowano pod pseudonimem: Lawrence Appleton

Data powsta­nia: lipiec (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolejny wiersz na temat przygód miłosnych młodego przyjaciela Lovecrafta, Alfreda Galpina (patrz A Pastoral Tragedy of Appleton, Wisconsin).