On the Pyramids

Data powsta­nia: zapewne koniec lutego 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o skarbach Egiptu, powstał kiedy Lovecraft kończył pisanie opowiadania Pod piramidami. Pochodzi z jednego z listów do Franka Belknapa Longa z 1924 r.