Sors Poetae

Data powsta­nia: nieznana, choć pismo ręczne wskazuje na 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór powstały przy okazji sporu o pisarza romansów, Freda Jacksona, tworzącego dla „Argosy” (patrz: Ad Criticos). Łaciński tytuł można przetłumaczyć jako „los poety”.

SKANY RĘKOPISU