'The Poetical Punch' Pushed from His Pedestal

Data powsta­nia: nieznana, choć pismo ręczne wskazuje na okolice 1913

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Prawdopodobnie jeden z wierszy napisanych przy okazji sporu o dominację pisarza romansów, Freda Jacksona, w czasopiśmie „Argosy” (patrz: Ad Criticos).

SKANY RĘKOPISU