To a Young Poet in Dunedin

Data powsta­nia: ok. 29 maja 1931

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Satur­na­lia and Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz adresowany do młodego przyjaciela Henry’ego S. Whiteheada, Allana Brownella Graysona, którego Lovecraft poznał w odwiedzinach u Whiteheada późną wiosną 1931 roku.